Nagdos Logo
Paylaş
MARKA YÖNETİMİ

MARKA YÖNETİMİ

Markanızın Dijital Bilinirlik Yönetimi Bizimle Tamamlayın

BIRAKIN MARKANIZ KOŞSUN.

Marka Yönetimi

Marka, Ticaret Sektörü’nde üretilen bir malın ya da Hizmet Sektörü’nde sunumu gerçekleştirilen bir faaliyetin ulaştığı, kullanıcı kitle tarafından algılanan ve zihinlere yerleşen imajıdır. Değişik yaş gruplarına, farklı gelir düzeyindekilere veya cinsiyete hitap edebilir.

Markanın önemi; diğer ürün veya hizmet seçeneklerine kıyasla farklı oluşu, sunulan ürün veya hizmet kalitesinin kullanıcı tarafından kabul görmesi, satış sonrası güvence ile ilk tercih edilenler kategorisinde yerini almasıyla başlar.

Bilginin Önemi: Marka Yönetimi, üretim veya hizmet faaliyetinin ilk aşamasıdır. Bu etaptan başlayarak, bilimsel bilginin varlığına ve bunun eğitimini almış kişilerden oluşan profesyonel bir ekibe ihtiyaç vardır.

Sermaye, Uzman Kadro ve Teknolojik Unsurlar: Büyük sermayelerle yatırım yaparak, kâr amacıyla yola çıkılır. İsmin duyulması, sembolün hafızaya kazınması, işaret veya şekillerin kaliteyi anlamlandırması, ayrı bir yetenek ve özgün beceriler gerektirir. Satış veya hizmetin sunulacağı bölge veya mekânda gerekli bazı araştırmalar, pazar etüdü, piyasa analizi, iş ve görev planlaması, üretim veya hizmet projesi çalışmaları yapılır. Üretim veya hizmette kullanılacak her türlü malzeme; teknolojik makine, teçhizat, fabrika, depo, işgücü gibi unsurların bir araya getirilmesi sağlanır.

Sürekli Olmak ve Rekabetin Önemi: Marka, kullanıcısıyla buluştuğu andan itibaren müşteri veya tüketici memnuniyetinin sürekli ve kalıcı olması çabaları başlar. Ürünün veya hizmetin satış sonrası desteklenmesi bu anlamda oldukça mühimdir. Garanti kapsamı, tüketiciyi koruyan hakların sağlanması, gerektiğinde teknik desteğin sağlanması; markanın tercih edilme oranını ve devamlılığını artıracaktır. Markayı ayakta tutmak bir yarıştır. Rakip markalar gerek yerel alanda gerekse uluslararası platformda hız kesmeyecektir.

Etkili Pazarlama Teknikleri ve Sosyal Medyanın Önemi: Markayı marka yapan faaliyetlerden birisi de etkili pazarlama tekniklerinin kullanılmasıdır. Reklam filmleri, cazip kampanyalar, yazılı tanıtımlar, broşürler, afişler, sponsorluklar sosyal medyanın da imkânlarından faydalanmak suretiyle geniş kitlelere istenen marka rahatlıkla ulaştırılır.

Günümüzde Marka Yönetimi’nin etkin bir şekilde yürütülmesi ve yeni stratejilerin geliştirilebilmesi için, işletmelerde Marka Yönetimi Departmanı ayrı bir birim olarak yerini almıştır.

ÇÖZÜMLER

Heyecanınıza Bizi Dahil Edin !